Във връзка с разширение на дейността на фирмата се търси Ръководител Проектант – ВиК.

Образование и квалификация:
– Образование – Висше строително, Специалност ВиК;
– Проектантска правоспособност;
– Да работи на AutoCad.
– Предимство е опит с работа на Hydra & Canalis и други аналогични софтуери.
– Предимство е опита в проектирането на ВиК мрежи и съоръжения.
– Да познава нормативната уредба и да има опит при изготвяне нa Технически проекти за инфраструктурни ВиК обекти.
– Желателно е да има опит при изготвяне на Количествени Сметки.
– Да владее английски език писмено и говоримо.
– Предимство шоф. книжка кат. “В”.

Личностни качества:
– Да е отговорен, съвестен, иновативен и коректен професионалист с желание за работа.
– Точност, отговорност, прецизност, дискретност и лоялност.

Компанията предлага:

– Много добро заплащане;
– Възможност за работа по проекти в България и в чужбина;
– Фирмено обучение и външни обучения;
– Работа в динамична среда;
– Възможност за кариерно развитие