Фирма Би Енд Джей Груп ЕООД търси проектант за ВиК мрежи и съоръжения.

Да има опит с работа на Hydra & Canalis и други аналогични софтуери.
Да има опит в проектирането на ВиК мрежи и съоръжения.
Да познава нормативната уредба, да има опит при изготвяне на Технически проекти за инфраструктурни ВиК обекти.
Да има опит при изготвяне на КС със специализиран софтуер.
Да е отговорен, съвестен, креативен, позитивен и коректен професионалист.
Да владее английски език писмено и говоримо.
Желателно е да има шофьорска книжка категория “В”.
Възможност за равитие при нас.